Banner Box

Legtöbben ezt keresték: Arborétum, arborétum a Balatonnál, Badacsonytomaj Folly arborétum, fenyőmúzeum, egyedülálló fenyőmúzeum, Öreg arborétum,

Arborétum története

Hazánkban szinte egyedülálló „fenyőmúzeum”. Dr Folly Gyula /1867-1915/ pécsi orvos volt az,aki elsőként az 1900-as évek elején a hegyoldalba,az egy- kori cseres-kocsánytalan tölgyes állomány helyére egzótákat ültetett. A terület, amelyen a telepítést megkezdte,mintegy 0,4 hektár, amely ma is gyűjtemény magját képezi /XI.parcella- Öreg arborétum/. Olyan fajokat igyekezett össze- gyűjteni, amelyek jól hasznosítják a Balaton helyi mérséklő klímáját, és jól tűrik a szárazságot is. Elsősorban a mediterrán származású, és más világrészek hasonló adottságú területeinek növényeit ültette.

Felvette a kapcsolatot külföl- di, főleg nyugat-európai faiskolákkal /Barbier et Co, Hesse, Orleans, Rovelli, Pallanza, Weaner, Veitch and Son, London-Chelsea/, amelyek a kiválasztott anyagot több éven át előnevelve, kosarakban szállították. Mintegy 100 növény telepítése során 60 m3 követ termeltek ki a kézzel ásott ültetőgödrökből. A növények öntözéséhez szükséges vizet a Balatonból faedényekben szállítot- ták fel szamárháton. A telepítéseket kerttervezési elképzelés nem előzte meg. Mivel hazánkban ismeretlen fajokat telepített, nem ismerte azok nálunk vár- ható méreteit, így az Öreg arborétum jelenleg helyenként sűrű, s tisztás foltok pedig ott találhatók, ahol a növények az elmúlt aszályos időszakban kipusztul- tak.

Az alapító halála és az első világháború megakasztotta a telepítés lendüle- tét. A két világháború közötti időszakban gyakorlatilag teljesen szünetelt az arborétum fejlesztése. Ezalatt a család –az édesapa iránti tiszteletből- igyeke- zett a kis arborétumot fenntartani. Szerencsére a második világháború alatt nem érte nagyobb károsodás a kertet. 1950 – ben a családi birtok egy része állami tulajdonba és a Badacsonyi Állami Gazdaság kezelésébe került . Majd 1953-ban újra megkezdte az egzógák telepítését az alapító fia, Dr Folly Gyula /1911-1979/ közgazdász. Először az arborétumban található lakóház előkertjét, környékét ültette be. Majd fokozatosan észak felé haladva, a többi teraszra is került növényanyag.

A növények életfeltételei közül a megfelelő mennyiségű csapadék hiányzott a legjobban. Nem sokkal ezután történt az Öreg-arborétum mellett 1964-ben az atlasz cédrus állományszerű telepítése /XI.b parcella/ és 1970-ben a valódi európai ciprusok ültetése /VI.,IX.parcella, díszfaiskola/. A Badacsonyi Állami Gazdaság több parcellát adott át a gyűjteményes kert bő- vítésére, amelyeken a szőlőt már régebben kivágták. Az átvett szőlőterületeken a telepítő munkát már az unoka, Folly Gyula agrármérnök végezte. 1977-ben díszfaiskolát létesített a lakóház bejáratával szemben, amelynek bevételéből biztosította az arborétum egyre növekvő fenntartási költségeit. Természetesen a gyűjteményes kert idősebb részén is végeztek további ültetéseket.

1981-ben Folly Gyula nyugat-európai gyűjtőútjáról mintegy száz új”növényfajt illetve fajtát hozott, amelynek jelentős része a felső teraszra /X.parcella/ került. Munkásságát dicséri az Öreg-arborétum alatti volt parlag /XII.parcella/ beülte- tése is. Az 1980-as évek közepe táján az arborétum területét állami támogatás- sal bekerítették, ezzel megakadályozva a vadkárosítást és a lopásokat. A kárpótlást követően az államosított területeket Folly Gyula visszavásárolta, így az egész terület az eredeti birtokos, a Folly család kezébe került.

Az arborétum az 1997.évtől a Balaton Felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területéhez tartozik. Az arborétum fenntartási munkája,tervszerű,összehangolt fejlesztése az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága támogatásával folyik. A természetvédelmi felügyeletet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága látja el.